Acil servis, hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının acil tıbbi yardım gerektiren hastalara hizmet vermek amacıyla kurulan bir sağlık birimidir. Acil servisler, hastanın şikayetine ve sağlık durumunun aciliyetine göre kendi içinde çeşitli birimlere ayrılarak faaliyet göstermektedir. 1960’lı yıllardan itibaren acil servislerdeki yoğunluğun artmasının ardından bu birim, 3 gruba ayrılarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu gruplar hastanın taşıdığı belirtilere göre sınıflandırılmakta olup şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Kırmızı Alan: Acil gruptur. Kritik olarak ciddi şekilde yaralanmış, problemleri veya yaralanmaları süratle tedavi edilmesi gereken hastalardır. Öncelikli olarak sağlık hizmeti alması ya da nakil edilmesi gerekenler bu grupta değerlendirilir. Birincil acil olan  hastalardır ve müdahalesi hemen yapılır.
 • Sarı alan: Bu gruptaki hastalar kırmızı gruptakilere göre biraz daha bekletilebilir durumdadırlar. Yaralanmış bir şekilde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan fakat başka hastalara bakılırken o hastanın bakımının gecikmesi o hastanın ex olmasına neden olmayacaktır. Sarı hastalar ayaktan hastalar değildirler ve nakil için bir sedyeye ihtiyaç duyulur.
 • Yeşil alan: Ayaktan hastalardır ve kritik bir şekilde yaralanmamışlardır, yürüyebilirler ve kendi bakımlarını da yapabilirler Normal hastalar 24 saat içinde müdahale edilmesi gerekir.

Hastanelerin ve benzeri sağlık kuruluşlarının ağız, diş, diş eti ve çene bölgesiyle ilgili hastalıklara gerekli tıbbi müdahalenin yapılmasından sorumlu birimine ağız ve diş sağlığı birimi adı verilmektedir. Bu birimde çalışan sağlık görevlileri başhekim, diş hekimi, diş teknisyeni, diş protez teknisyeni, röntgen teknisyeni, hemşire, sterilizasyon hemşiresi şeklinde sıralanmaktadır.

Sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri doğru beslenmekten geçmektedir. Dengeli ve düzenli beslenme, pek çok hastalığın önüne geçen bir etmen olarak değerlendirilmektedir. Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında kişilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlıklı ve dengeli beslenmeleri ile vücutlarının metabolizma faaliyetlerine uygun bir beslenme planı uygulayarak daha sağlıklı bir bedene kavuşmaları amacıyla hastalara ve danışanlara hizmet veren birime beslenme ve diyet birimi adı verilmektedir.

Beslenme ve Diyet Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Sağlıklı Kilo Verme
 • Sağlıklı Kilo Alma
 • Hamilelik ve Emzirme Dönemi Beslenme ve Beslenme Sorunları
 • Çocukluk Dönemi Beslenme ve Sorunları
 • Diyabet Hastalarının Beslenme ve Sorunları
 • Mide ve Bağırsak Hastalıklarında Beslenme
 • Yatan Hastalarda Beslenme
 • Kişiye Özel Beslenme Uygulamaları
 • Sporcu Beslenmesi
 • Alerji – Besin İntoleransı ve Beslenme
 • Yeme Davranış Bozukluklarında Beslenme

Kadın hastalıkları ve kadın üreme organ yapıları ile ilgilenen Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık alanı, bir tıp dalı olan “Jinekoloji ve Obstetrik” branşını ifade etmektedir. Jinekoloji; rahim, rahim ağzı, vajina, vulva, tüpler gibi kadın üreme organlarına ait her türlü hastalığın teşhis ve tedavisi, Obstetrik kısım ise, gebelik takibi ve gebelik sorunlarının giderilmesi ile ilgilenmektedir. Ayrıca kadın kısırlığı probleminin teşhisi , rahim filmi çekimi, yumurta takibi , aşılama ve tüp bebek yöntemleri aracılığı ile tedavisi yine bu bölümün ilgi alanına girmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Kadın Hastalıkları (Jinekoloji)
 • Gebelik ve Doğum
 • Ürojinekoloji
 • Jinekolojik Onkoloji
 • Adroloji (Üreme Sağlığı)
 • Menapoz
 • Pediatrik ve Ergen Jinekoloji
 • Jinekolojik Operasyonlar

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Tedavilerimiz

 • Normal ve Sezeryan Doğum – Ağrısız Doğum
 • Gebelik Takibi
 • Aşılama – Mikroçip ile Aşılama
 • Smear – Mamografi, Erken Tanı Testleri
 • Histeroskopi – Laparoskopi (Kapalı Ameliyatlar)
 • Kolposkopi
 • Dış Gebelik
 • Tümör – Kistler – Myomlar
 • Jinekoloji
 • Menstruel (Adet Düzensizliği)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘nün sağlık tanımına göre: sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bu tanımlama sağlığı çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir kavram olduğunu vurgulamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT)” ‘fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir.’ olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere ‘alternatif’ değil, ‘geleneksel’ ve ‘tamamlayıcı’ tedavilerdir.

Yoğum bakım ünitesi; sağlık sorunu kritik düzeyde olan ve yakından takip edilmesi gereken hastaların takip, tetkik ve tedavi hizmeti gördükleri yataklı servistir. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar 24 saat boyunca gözetilir.

Yoğun bakım üniteleri, aniden genel durumu bozulan veya takibinde sağlık durumu hızla kötüleşen hastalara erken ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek üzere techizatlandırılır. Yoğum bakım ünitelerinde; mekanik ventilatör olarak da bilinen solunum destek cihazları, oksijen destek sistemleri, diyaliz ve yatak başı görüntüleme ekipmanları gibi özel tıbbı cihazlar kullanılır.

Göğüs hastalıkları akciğer ve solunum sistemi hastalıkları ile ilgilenen ana bilim dalıdır. Solunum sistemine ait şikayetleri olan hastaların teşhis ve tedavisinin yapıldığı bölümde astım, bronşit, akciğer embolisi, alerjik hastalıklar, uyku esnasında gelişen solunum bozuklukları, tüberküloz, zatürre, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve sigara bağımlılığı ile buna bağlı olarak gelişen hastalıklar tedavi edilir. Tedavi sürecinde göğüs hastalıkları hekimleri, multidisipliner yaklaşım ile çalışarak, gerekli durumlarda diğer birimler ile konsülte haldedirler.

Bölümün Sık Görülen Hastalıkları

 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
 • Akciğer Kanseri
 • Astım ve Alerjik Akciğer Hastalıkları
 • Kronik Öksürükler
 • Zatürre (Pnömoni)
 • Akciğer Sönmesi (Pnömotoraks)
 • Akciğer Embolisi (Pulmoner Emboli)
 • Sarkoidoz
 • Plörezi
 • Sigara il ilgili Hastalıklar ve Bırakma Yöntemleri
 • Uyku Apnesi

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Bölümü Tedavi Uygulamalarımız

 • KOAH Tedavisi
 • Astım ve Alerjik Astım Tedavisi
 • Bilgisayarlı Solunum Testleri
 • Alerji Testleri

Hastanelerin genellikle en yoğun olarak başvurulan kliniklerinden olan iç hastalıkları departmanı, birçok hastanın hastalığa ilişkin başlangıç belirtileri ile başvurduğu klinik olması nedeniyle büyük öneme sahiptir. Dahiliye olarak da bilinen iç hastalıkları kliniğinde hastaların her türlü detaya önem verilerek titizlikle tedavi edilmesi, olası hastalıkların tespit edilebilmesine ve daha ciddi boyutlara ulaşmadan bu bölümde veya ilgili tıbbi birime yönlendirilerek tedavi edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

İç Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Diyabet
 • Tiroid Hastalıkları
 • Kolestrol
 • Akciğer Hastalıkları
 • Böbrek Hastalıkları
 • Kansızlık ve Kan Hastalıkları
 • Romatizmal Hastalıklar

İç Hastalıkları (Dahiliye) Bölümü Tedavilerimiz

 • Böbrek Yetmezliği ve Hastalıkları
 • Diyabet
 • Metabolik Hastalıklar
 • Guatr
 • Hiperlipidemi
 • Obezite (Kilo Kontrolü)
 • Hipertansiyon
 • Hormonal Hastalıklar
 • Anemiler

Deri bilimi olarak tanımlanan dermatoloji, ciltteki hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir tıp disiplinidir. Bu bilim dalında insan vücudu için son derece hayati bir organ olan derinin her türden rahatsızlığı incelenmekte ve tedavi edilmektedir.

 

Dermatoloji (Cildiye) Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Sivilceler (Akne)
 • Pruritus (Kaşıntı)
 • Ürtiker (Kurdeşen)
 • Parazit Kaynaklı Deri Hastalıkları
 • Mantar Hastalıkları (Tırnak, Ayak, El, Gövde)
 • Egzama Rahatsızlıkları (Temas Egzamaları, Seboreik Egzama, Atopik Dermatit vb.)
 • Sedef, Liken ve Benzeri Dermatitler
 • Saç Hastalıkları (Kepeklenme, Saç Derisi Egzamaları, Genetik Saç Dökülmeleri vb.)
 • Behçet Hastalığı
 • Büllü Hastalıklar
 • Deride İyi ve Kötü Huylu Tümörler
 • Bağ Dokusunda Meydana Gelen Hastalıklar
 • Pigmentasyon Bozuklukları (Güneş Lekeleri, Vitiligo, Çiller vb.)
 • Enfeksiyöz/Bulaşıcı Döküntülü Hastalıklar (Kızıl, Kızamıkçık, Su Çiçeği, Zona vb.)
 • Alerjik Cilt Hastalıkları (Böcek Sokmaları, Gıda Alerjileri, İlaç Alerjileri vb.)
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ( Genital Siğil, Uçuk, Sifiliz gibi Enfeksiyöz Hastalıklar)
 • Güneş Alerjisi
 • Hirşutizm (Aşırı Tüylenme)
 • Hiperhidroz (Aşırı Terleme)
 • Nasırlar ve Siğiller
 • Benler
 • Damarsal Deri Hastalıkları
 • Tırnak Hastalıkları
 • Dudak, Dil ve Ağız İçi Hastalıkları (Aftlar, Uçuklar ve Ağız İçinde Oluşan Diğer Hastalıklar)
 • Beslenme ve Metabolik Bozukluklara Bağlı Cilt Hastalıkları
 • Psikolojik Sebeplere Bağlı Cilt Hastalıkları
 • Sistemik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Cilt Bulguları
 • Genetik Sebeplere Bağlı Deri Hastalıkları
 • Fiziksel Faktörlere Bağlı Rahatsızlıklar

Fizik tedavi ve rehabilitasyon; kaza, travma, doğuştan gelen rahatsızlıklar ya da başka sebeplerle meydana gelen fonksiyonel bozuklukları ya da kayıpları çeşitli yöntemler ile tedavi eden ve hastayı günlük yaşamında rahatlıkla hareket edebilir hale getiren bir tedavi yöntemidir. Kemik ve kasla ilgili birçok hastalığın tedavisinde kullanılan fizik tedavi ve rehabilitasyon, kişiye göre değişebilen bir tedavi yöntemidir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Ağrı Problemleri
 • Spor Yaralanmaları
 • Parkinson
 • Romatizmal Hastalıklar
 • İnme
 • Kırıklar
 • Boyun ve Bel Fıtığı
 • Lenfödem

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Tedavi Uygulamalarımız

 • FTR (Ortopedik ve Nörolojik Rehabilitasyon)
 • İMS (Kuru İğne)
 • Hacamat
 • Cupping Terapi
 • Nöroproloterapi
 • Kinezyo Bantlama
 • Nöral Terapi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar tüm çocukların koruyucu sağlık hizmetileri, teşhis ve tedavilerinin yapan bilim dalıdır. Öncelikle sağlıklı çocukların takibi, gelişimlerinin izlenmesi, hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin alınması esastır. Buna rağmen hastlalık gelişirse, tetkik tedavi ve izlemleri çocuk hastalıkları hekimleri tarafından yapılmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Hematolojisi
 • Çocuk Nefrolojisi
 • Çocuk Gastroenteroloji
 • Çocuk Romatolojisi
 • Çocuk Kardiyolojisi
 • Çocuk Endokrinolojisi
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi
 • Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları
 • Çocuk Onkolojisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Tedavilerimiz

 • Yenidoğan Sarılığı
 • Yenidoğan Bebek Sıkıntıları
 • Akciğer Enfeksiyonları
 • Büyüme Geriliği
 • Enfeksiyon Hastalıkları

Göz hastalıkları çevresel, genetik ya da yaş ile ilgili faktörlere bağlı olarak görme duyusunun bozulmasına ya da tamamen yitirilmesine sebep olan hastalıklardır.

Göz Hastalıkları Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Katarakt
 • Diyabetik Retinopati
 • Glokom
 • Şaşılık
 • Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı
 • Blefaroplasti
 • Refraktif Cerrahi

Göz Hastalıkları Bölümü Tedavilerimiz

 • Katarakt Ameliyatları
 • Sarı Nokta Hastalığı
 • Astigmat /Miyop /Hipermetropi
 • Diyabet Göz Hastalığı
 • OCT ( Göz Tomografisi)
 • FFA  Argon Lazer ( Göz Anjiyografisi)
 • Yağ Lazer
 • Göz Alerjisi
 • Göz Kuruluğu / Sulanması
 • Göz Tembelliği / Şaşılık
 • Bilgisayarlı Görme Alanı

İnsan vücudu, eşsiz bir yapıya sahiptir.  Bu eşsiz yapının temel taşlarını ise hareket, sindirim, solunum, boşaltım ve dolaşım sistemleri oluşturmaktadır. Kalp damar sistemi olarakta adlandırılan dolaşım sistemi vücut sistemlerinin kendi aralarında koordineli bir şekilde çalışması için gerekli besin ve oksijeni sistemler arasında paylaştırır. Günümüzde ülkemizde ve tüm dünyada en sık ölüm nedeni olarak kalp damar sistemi hastalıkları gelmektedir.

Kardiyoloji Bölümü Tedavi Uygulamalarımız

 • Hipertansiyon
 • Kalp Yetmezliği
 • Ritim Bozukluğu
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Tansiyon Holter- EKG Holter
 • Efor/ EKG

Halk arasında Kulak Burun Boğaz (KBB) olarak bilinen “Otorinolarengoloji” bölümü; baş, boyun, kulak, burun ve boğazda meydana gelen rahatsızlıkların teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşan bir sağlık alanıdır.

Yeni hastaların yanı sıra bu alanlarda kronik rahatsızlık yaşayan hastalar da tedavilerinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için birime müracaat etmektedir. Özellikle KBB’nin cerrahi alanına giren estetik müdahale gibi periyodik olarak kontrol edilmesi gereken hastalar, belirli aralıklarla uzman muayenesinden geçmek zorundadır. Böylece tedavi sonrası rehabilitasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdüğünden emin olunmaktadır.

KBB Bölümü Tedavi ve Uygulamalarımız

 • Burun Fonksiyonel ve Estetik Ameliyatı
 • Radyofrekans ile Bademcik / Geniz Eti Ameliyatı
 • Kulak Ameliyatı
 • Endoskopik Sinüzit Ameliyatı
 • Baş, Boyun Cerrahi Müdahaleleri
 • Ses Tellerine Müdahale
 • Horlama Tedavisi

Koroner Yoğun Bakım Birimi (KYBB), genellikle birden ortaya çıkan ve herhangi bir tedavi/ işlem yapılmazsa hastanın yaşamını yitirmesine yol açacak kritik kalp hastalıklarının yakından izlenmesi amacıyla düzenlenmiş bir bölümdür.

Nöroloji adından da anlaşılacağı üzere sinir bilimidir. Ağırlıklı olarak sinir sisteminin rahatsızlıklarına bağlı olarak vücudun bütün fonksiyonunu etkileyen kas hastalıkları da dâhil fonksiyon bozukluğu hastalıkları alanında yapılan çalışmalar Nörolojinin faaliyet alanlarıdır. Bu alanda sorumlu olan tıp uzmanlık alanı ise Nöroloji uzmanlığıdır.

Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Miyelin (Sinir Kılıfı Hastalıkları)
 • Parkinson
 • MS
 • ALS
 • Unutkanlığa Neden Olan Alzheimer ve Demans
 • Epilepsi
 • İnme (Beyin felci)
 • Epilepsi (Sara)
 • Baş Ağrısı
 • Baş Dönmesi
 • Migren
 • Yüz felci
 • Nöropati
 • Menenjit
 • Hareket Bozuklukları (Ellerde Titreme, Diskinezi vb.)
 • Kas Hastalıkları
 • Hareket Zorluğu
 • Konuşma Güçlüğü
 • Kasılma
 • Uyku Bozuklukları

Nöroloji Bölümü Tedavi ve Uygulamalarımız

 • EEG
 • EMG
 • Beyin MRG- BT
 • Karotis Renkli Doppler
 • Vertebral Arter Renkli Doppler

Psikiyatri, insan psikolojisini etkileyen zihinsel hastalıkların tedavisiyle ilgilenen, bunu gerçekleştirirken hastanın ve hastalıkların özel durumuna göre değişen yöntemler kullanan bir tıp alanıdır. Bu yöntemler hastanın duygusal, bilişsel, davranışsal ya da sosyal yönlerini hedef alarak uygulanan psikoterapik çalışmalar şeklinde olabilirken, belirli etkin maddeleri içeren ilaçlar aracılığıyla da olabilmektedir.

Psikiyatri Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Şizofreni
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Uyku Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk

Psikoloji, en genel anlamıyla davranışı ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncenin incelemesini yapar. Psikoloji, çok kapsamlı bir bilimsel alandır. Bu alanda uzman olan ve aynı zamanda bilgi araştırması yapanlara psikolog denir. Psikoloji bilimi, bir sosyal bilim olmasına rağmen doğa bilimlerini de içerir. Özellikle beyin biyolojisi bilgisini oldukça kullanır ve geliştirir.

Psikoloji Bölümü Tedavi ve Uygulamalarımız

 • Bireysel Psikoterapi
 • Öfke, Stres ve Zaman Yönetimi
 • Psikolojik Testler
 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları üzerinde çalışan Ortopedi ve Travmatoloji birimi, çok farklı alt dalları, teşhis ve tedavi yöntemleri bulunan son derece zengin bir uzmanlık dalıdır. Kollar, bacaklar, leğen kemiği bölgesi, omurga gibi başlıca alanlar ile kemik, kas, damar, sinir, omurilik bağlantı dokuları Ortopedi ve Travmatoloji bölümünün ilgi alanına girmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Tedavi ve Uygulamalarımız

 • Artroskopik Cerrahi,Tendon ve Bağ Yaralanmaları Ameliyatları
 • Spor Cerrahisi
 • Kalça ve Diz Protez Ameliyatları
 • Kalça Ve Diz Revizyon Ameliyatları
 • Kırık Ve Çıkık Ameliyat Ve Tedavileri

Üroloji, kadın ve erkek üreme organları ile idrar yollarını inceleyen tıbbî bilim dalıdır. Böbrekler, mesane, üreterler, üretra, penis, testisler, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin görülen tüm hastalıkların tanı ve tedavi sürecini incelemektedir. Üroloji, hem idrar yollarında oluşan enfeksiyonu hem de üriner sisteme ait cerrahî girişimleri bünyesinde toplar. Üreme sistemini ve idrar yollarını ilgilendiren hastalıkların hepsine verilen isim “ürogenital bozukluklar” olarak bilinmektedir.

Üroloji Bölümü Tedavi ve Uygulamalarımız

 • İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Mesane Tümörleri
 • Böbrek Yolu Taşları
 • Varikosel/Hidrosel
 • Prostat Hastalıkları ve Kanseri
 • Plazmakinetik Tedavi
 • Üretra Darlıkları
 • Sünnet

Hastanelerin veya diğer sağlık kuruluşlarının beyin ve omurilik bölgesinde gerçekleşen damar tıkanıkları, yaralanmalar ile vücudun bu bölgelerinden kaynaklanan bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklara tıbbi müdahale edilmesini sağlayan birimine, beyin ve sinir cerrahisi adı verilmektedir. “Nöroşirürji” adıyla da bilinen beyin ve sinir cerrahisi biriminde çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar farklı yaş gruplarındaki sinir sistemi hastalıklarına sahip olan bireylerin tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Tedavi ve Uygulamaları

 • Mikrocerrahi İle Bel, Boyun Ve Sırt Fıtığı Ameliyatları
 • Omurilik Kanal Darlığı Tedavisi
 • Doğumsal Omurga Anomalileri
 • Omurga Kırıkları (Açık Ve Kapalı ) Tedavisi
 • Periferik Sinir Hastalıkları Tedavisi
 • Beyin Tümörleri Cerrahisi
 • Beyin Kanamaları Cerrahisi
 • Ağrı Tedavisi

Genel cerrahi, ilaçla ya da diğer tıbbi yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalıkları, ameliyat yoluyla onarmak ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirme esasına dayanan bir disiplindir.

Genel Cerrahi Bölümü Hastalıkları

 • Tiroid hastalıkları,
 • Apandisit,
 • Memede ağrı, şişlik, sertlik ya da acı hissi
 • Karın bölgesinde ağrı ya da şişlikler
 • Ortopedik sorunlar (Kangren dahil)
 • Hemoroid (Basur)
 • Kıl dönmesi
 • İnce ve kalın bağırsak sorunları
 • Karaciğer problemleri
 • Mide
 • Cilt problemleri (Et beni, yağ bezesi)
 • Büyük dışkıda kan görülmesi,
 • Karın ağrıları
 • Sürekli tekrarlanan ishal ve kabızlık,
 • Sağ kaburga altında oluşan ağrı, baskı hissi ve sağ kürek kemiğine kadar uzanan ağrılar. Sağ omuz bölgesinde gerginlik hissi,
 • Göbek bölgesi ve çevresinde oluşan ağrı ve şişlikler,
 • Kasık ağrıları ve kasıkta oluşan şişlikler,
 • Acil vakalar,
 • Kazada yaralanma ve travmalar,
 • Safra kesesinde ağrı ve rahatsızlık,
 • Pankreas sorunları,
 • Kistler,
 • Cilt yüzeyinde oluşan ve alınması ön görülen benler,
 • Fistül.

Genel Cerrahi Bölümü Tedavi Ve Uygulamalarımız

 • Lazer ile Fissür ( Çatlak) Tedavisi
 • Lazer ile Fistül ( Delik) Tedavisi
 • Fistül ( Delik) Tedavisi (Lazersiz)
 • Fistül ( Delik) Tedavisi (Lazersiz)
 • Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatları
 • Guatr ( Tiroid) Ameliyatı
 • Endoskopi, Gastroskopi, Kolonoskopi
 • Karın Fıtığı Ameliyatları

Hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının hastalıkların ve genel sağlık durumunun analiz edilmesi, tanı- teşhis- tedavi süreçlerinde biyolojik analizlerin yapılması ile bu amaçla yapılan testlerin yorumlanması süreçlerinde hizmet veren birimine biyokimya laboratuvarı adı verilmektedir. Biyokimya laboratuvarlarının hastalıkların incelenmesinde pek çok işlevi bulunmaktadır:

 • Doktorların hastanın söylediği şikayetlere uygun teşhisi belirlemesi ve gerekli tanıyı koyabilmesi için bazı testlere başvurması gerekmektedir. Bu testlerin yapılmasını sağlayan birim ise biyokimya laboratuvarıdır.
 • Doktorların önerdiği testlerin sonuçlarının yorumlanması sürecinde biyokimya laboratuvarları görev almaktadır.
 • Öte yandan hastalara uygulanacak testlere karar verme sürecinde de biyokimya laboratuvarları rol oynamaktadır.

Radyoloji, hastalıkların tanı sürecinde ses, radyo dalgaları ve X ışınları ile görüntüleme teknolojilerini kullanan, tedavi sürecinde görüntüleme teknikleri eşliğinde invaziv prosedürler içeren tıbbın son derece geniş kapsamlı dallarından biridir. Yaptığı çalışmalar ile diğer tüm branşlara destek olan radyoloji, hastaları etkileyen pek çok tıbbî kararın hayatî bir bileşeni konumunda yer almaktadır.

Radyoloji Bölümü Uygulamalarımız

 • Görüntüleme Yöntemleri: MR, Röntgen, Tomografi, Ultrason, Mamografi
 • Ayrıntılı (Detaylı) Gebelik Ultrasonu
 • Girişimsel Radyolojik İşlemler
 • Biyopsiler: Tiroid, Meme, Akciğer, Karaciğer vs.
 • Akciğer ve Karından Sıvı Boşaltılması
 • Böbrek, Karaciğer, Yumurtalık Kistlerinin Tedavisi

Yenidoğan bebeklerde görülmesi muhtemel sorunlara doğru ve hızlı şekilde müdahale edilebilmesi, yaşama şanslarının artırılması ve tedavi süresince başarı oranının yükseltilebilmesi için kullanılan donanımlı ünitelere yenidoğan yoğun bakım ünitesi denir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, bebeğin tedavi ve bakım uygulamalarının yapılması için gerekli tüm teknolojik ekipmanların bulunur. Yenidoğan bebek, alanında uzman sağlık çalışanları tarafından devamlı gözetim altındadır.

Hastane ve diğer sağlık kuruşlarında bulunan, hastanın ameliyat öncesinden ameliyat sonrasına kadar tansiyon, nabız ve nefes gibi değerlerini kontrol etmekle görevli olan birime anestezi ve reanimasyon ismi verilmektedir.Daha çok kısaca “anestezi” olarak bilinen bu birimin reanimasyon kolu ise temelde hastanın hayata geri döndürülmesi anlamını taşımaktadır. Reanimasyon, durmuş olan solunum ya da dolaşım sistemini yeniden işlevsel ve canlı hale getirmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem ameliyat öncesinde, sırasında ya da sonrasında gelişen komplikasyonları önlemek ve hastanın sağlığını korumak açısından önem arz etmektedir. Anestezi ve reanimasyon birimi, özellikle ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek bu tip olası sorunları gidermek açısından büyük öneme sahiptir.

Anestezi ve Reanimasyon Biriminin Ameliyat Sürecindeki Görevleri:

 • Ameliyat gerçekleşmeden önce hastanın ve yakınlarının anestezi işlemi hakkında bilgilendirilmesi ve hazırlanması sağlanmaktadır. Bu esnada hastaya gelişebilecek olası komplikasyonlar ve uygulanabilecek anestezi seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir.
 • Ameliyathaneye taşınan hastaya uygun anestezi verilmekte ve hastanın ameliyat sırasındaki ağrıyı en az seviyede hissetmesi için hasta, çeşitli anestezi yöntemleri sayesinde uyutulmaktadır. Bu esnada anestezi uzmanının belirlediği dozajda ilaçlar kullanılmaktadır.
 • Anestezi ve reanimasyon birimi ameliyat sırasında hastanın uygun duruşa getirilmesinde de hekimlere yardımcı olmaktadır.
 • Ameliyat süresince hastanın damar ve hava yolunun açık olmasını sağlamaktadır.
 • Ameliyat sırasında diğer hekimler cerrahi işlemleri hallederken anestezi ve reanimasyon birimi ise hastanın nabız, tansiyon gibi hayati fonksiyonlarını kontrol etmektedir.
 • Ameliyat sırasında hastanın kan, ısı ve sıvı kaybını engellemektedir.
 • Anestezi ve reanimasyon birimi, hastanın anestezi başlangıcından bitişine kadar fizyolojik değerlerini takip etmekte ve kayıtlarını tutmaktadır.
 • Ameliyat bitiminde anestezinin sonlandırılması ve hastanın odasına yönlendirilmesi konusunda görev almaktadır.
 • Uyandırılan hastaları kalp, solunum, şuur durumu ve olası komplikasyon durumları açısından değerlendirmektedir.
 • Kalp ve solunum durması durumlarında solunum tüpü takarak hastaya tıbbi müdahale uygulamaktadır.
 • Durumu ağır ve kritik olan hastaların yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi ve tedavisi hususunda anestezi ve reanimasyon birimi önem taşımaktadır.
 • Ayrıca tüm bunlar haricinde anestezi ve reanimasyon birimi, gerekli durumlarda ilgili doktorlarla iş birliği halinde çalışmaktadır.