Check-Up Yaptırmayı Kesinlikle İhmal Etmeyin

Sinsice İlerleyen Hastalıklar Beliti Vermeyebilir. Erken Tanı Ve Tedavi İle Sağlıklı Bir Yaşam Sürdürmek Mümkündür. Yılda Bir Kez Check up Yaptırın!
 • Dahiliye Muayenesi
 • Kan Grubu ve Rh Tayini
 • Glukoz (Açlik Kan Sekeri)
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Tüm Abdomen Ultrasonografi
 • Akciger Grafisi
 • Hemogram(Tam Kan Sayimi)
 • Total Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre
 • Kreatinin
 • Hbs Ag
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • Alkalen Fosfatase (ALP)
 • Total Bilirubin
 • Direkt Biluribin
 • GGT
 • TSH
 • ASO
 • RF
 • CRP
 • Sedimantasyon
 • Ürik Asit
 • Idrar Tetkiki Strip ile
 • Idrar Mikroskobisi(Ç.N)